Povinna vybava

Fórum o všetkom, čo vás zaujíma ...

Moderátor: Elvis

Používateľov profilový obrázok
fajry
administrátor
Príspevky: 3410
Dátum registrácie: Pondelok, 26. Júla 2004, 13:45
Bydlisko: Bratislava/Nove Zamky
Kontaktovať používateľa:

Povinna vybava

Príspevok od používateľa fajry » Utorok, 8. Júla 2008, 09:00

Od 1. novembra 2006 vstúpila do platnosti Vyhláška ministerstva dopravy č. 578/2006, ktorá vymedzuje okrem iných technických podmienok aj povinnosť vybaviť každé motorové vozidlo určitou povinnou výbavou. Ak tak neurobíte, môže sa veľmi ľahko stať, že sa dostanete do problému, v prípade, že vás na cestách zastavia policajti a pustia sa do kontroly, či máte všetko tak, ako vám zákon nariaďuje.
Súčasťou povinnej výbavy každého vozidla musia byť

1. náhradné elektrické poistky, ak sa v elektrickej inštalácii používajú, a to po jednej z každého používaného druhu.

2. náhradné vláknové žiarovky s výnimkou svetelných zdrojov s plynovou výbojkou, ak sa používajú v svetlometoch alebo svietidlách vozidla, a to po jednej žiarovke z každého druhu, používaného na vonkajšie osvetlenie vozidla a náradie, potrebné na ich výmenu s výnimkou zvláštneho výstražného svetla.

3. príručný zdvihák s nosnosťou, rovnajúcou sa aspoň zaťaženiu najviac zaťaženej nápravy alebo zdvíhanej časti vozidla – netýka sa to áut, ktoré majú všetky kolesá vybavené pneumatikami s technológiou umožňujúcou jazdu aj po defekte (napr. Run-flat) a vozidlá vybavené prostriedkami na bezdemontážnu opravu poškodenej pneumatiky.

4. kľúč na matice alebo skrutky kolies – tak isto sa to nevzťahuje na autá ako v bode 3.

5. náhradné koleso s diskom a s náhradnou pneumatikou predpísaného druhu a rozmeru – nemusíte ho mať, pokiaľ máte vozidlo ako je uvedené v bode 3.

6. bezpečnostný odev (vesta, overal, bunda, pláštenka).

7. ťažná tyč alebo lano schváleného typu, určené na vlečenie vozidiel.

8. homologovaný prenosný výstražný trojuholník.

9. lekárnička podľa smernice ministerstva zdravotníctva.

• Pri cestnej kontrole sa policajti okrem povinnej výbavy môžu zamerať aj na brzdový systém a komponenty, výfukový systém, dymivosť naftových motorov, STK, plynné emisie (benzínové motory, LPG, CNG), mechanizmus riadenia, svetlomety a svetelnú signalizáciu, kolesá, pneumatiky, pruženie, podvozok
Subaru Forester (III/SH) 2.0D
Toyota RAV4 II 2.0 D-4D
ex: Avensis T22 sedan 2.0 D4D
ex: Toyota Corolla 1.6 E11
ex: Toyota Celica st165 turbo 4x4
ex: Toyota Celica st162 2.0
ex: Toyota Corolla 1.6GTi E9 liftback

yayo
začiatočník
Príspevky: 297
Dátum registrácie: Nedeľa, 16. Marca 2008, 20:47
Bydlisko: Zilina

Re: Povinna vybava

Príspevok od používateľa yayo » Piatok, 23. Januára 2009, 17:52

Uz by chcelo aktualizovat :oops: :oops:
Daewoo :/
Ex:Corolka ae82 GT 4age 1588cc 16v 89kw :D
Ex:Skoda 100 no GT 978cc 8v 35,2kw :)

Používateľov profilový obrázok
ondrik
Toyota guru
Príspevky: 2414
Dátum registrácie: Sobota, 14. Mája 2005, 08:57
Bydlisko: PB - Mogoňov

Re: Povinna vybava

Príspevok od používateľa ondrik » Piatok, 23. Januára 2009, 18:57

nie je to sice o povinnej vybave, je to par zasadnych zmien v novele zakona... fajruch, kludne to presun niekde inde, ak najdes vhodnejsie miesto... ;-)
Zásadné zmeny v novom zákone o CP
- prednosť v jazde – nesmie ani obmedziť
- antiradar - zakázané
- povinnosť zabezpečiť vozidlo a veci v ňom proti krádeži
- zákaz používať hanlivé gestá
- motorové vozidlo sa smie používať len na cestách (sú tam výnimky)
- štvorkolky – okuliare a s konštr. rýchlosťou nad 45 km/h aj prilby
- pri núdzovom vystúpení z vozidla len v reflexnom odeve
- reflexné vesty nemôžu byť zelené (zámena s PZ)
- nakladiaky pri jazde do svahu musia pustiť kolóny jazdiace za nimi (ak treba aj odstavením vozidla)
- prevádzkovateľ vozidla môže toto zveriť len osobe, ktorú pozná
- za antiradry vo vozidle zodpovedá súčasne aj vodič aj prevádzkovateľ vozidla
- prevádzkovateľ – práv. osoba – je povinný o prevádzke vozidle viesť podrobné záznamy a poskytnúť ich PZ
- nemožno predchádzať, ak už v danom pruhu predchádza iné vozidlo, ktoré jazdí výrazne väčšou rýchlosťou (hlavne na diaľniciach)
- rýchlosť v obci 50 km/h
- nákladiaky mimo obce 90 km/h
- ak prednosť na kruhovej križovatke neupravujú značky, prednosť má vodič, ktorý do kruhovej križovatky vchádza,
- pri poruche v tuneli smú osoby vystúpiť z vozidla len v reflexných vestách
- pri vjazde na kruhovú križovatku sa nedáva znamenie o zmene smeru jazdy
- pri potrebe upozorniť ostatných účastníkov CP na nebezpečenstvo, najmä náhle zníženie rýchlosti – použiť svetelné výstražné znamenie výstražnou funkciou smerových svietidiel
- motorové vozidlá – nonstop svietenie
- na diaľnici minimálna rýchlosť 80 km/h
- na diaľnici nesmú nákladiaky a jazdné súpravy predchádzať iné vozidlá
- ak je na ceste ľad, sneh alebo poľadovica – povinné zimné pneumatiky (u nákladiakov postačuje len na hnacej náprave)
- zvláštne mot. voz. nesmú používať cesty I. a II. tr. s výnimkou traktorov s ev. číslom, ktoré môžu používať cesty II. tr. v čase 09,00-15,00 hod a 20,00-06,00h
- prepravovaná osoba zodpovedá za dodržiavanie svojich povinností podľa zákona
- vozidlo smie na chodníku zastaviť a stáť ak ostane voľná šírka chodníka min. 1,5 m
- za zníženej viditeľnosti mimo obce musí mať chodec idúci po okraji vozovky viditeľne umiestnené reflexné prvky
- iným účastníkom cestnej premávky ako chodcom je používanie priechodu pre chodcov zakázané (napr. cyklistom)
- za zníženej viditeľnosti musí mať cyklista jazdiaci po okraji vozovky na sebe viditeľne reflexné prvky
- cyklista je povinný mimo obce chrániť si hlavu riadne upevnenou ochrannou prilbou, cyklista mladší 15 rokov má túto povinnosť aj v obci
- na dopravných značkách, dopr. zariadeniach a ich nosnej konštrukcii je zakázané umiestňovať čokoľvek, čo s nimi nesúvisí
- na ceste a pri ceste sa nesmú umiestňovať veci, ktoré by mohli viesť k zámene s dopravnou značkou alebo s dopravným zariadením, zakrývali by ich alebo by rozptyľovali a upútavali pozornosť účastníka cestnej premávky (napr. označenie reštaurač. zariadenia v podobe DZ názov obce)
- dopravná nehoda je udalosť v CP .... nastáva ak sa usmrtí alebo zraní osoba, poškodí cesta alebo všeobecne prospešné zariadenie, uniknú nebezpečné veci alebo na niektorom zo zúčastnených vozidiel vrátane prepravovaných vecí alebo na inom majetku vznikne škoda zrejme prevyšujúca jedenapolnásobok väčšej škody (120.000,-Sk). Tiež ak účastník škodovej udalosti nezastaví, nepreukáže totožnosť, poistenie vozidla, je pod vplyvom alkoholu alebo sa účastníci nedohodli na zavinení
- ostatné udalosti v CP, pri ktorých vznikla škoda sa považujú len za škodovú udalosť, ktorú Polícia neobjasňuje
- možno zadržať aj medzinárodný VP (zašle sa do štátu pobytu)
- VP sa zadrží aj pri vystavení bloku na pokutu nezaplatenú na mieste (VP sa vráti až po uhradení pokuty)
- namiesto pokuty možno v správnom konaní uložiť výkon verejnoprospešných prác (pokuta 3 € má hodnotu 1 hod práce)
- zadržiava sa aj osvedčenie a tabuľky s EČ od vozidla evidovaného v cudzine
- OEV a TEČ sa zadrží aj pri neuhradení dial. poplatku (mýta) a pod.
- ak si vodič nechce demontovať TEČ sám, vykoná to policajt
- vodič s vodičským oprávnením D a zároveň CE môže viesť aj súpravy DE
- nové (iné) testy na skúšku v autoškole
- len 2 opravné skúšky v AŠ
- lekárske prehliadky vo veku 65 rokov a následne každé 2 roky, vodiči C, D a jazdiaci s VRZom každých päť rokov a po 65-ke každé 2 roky (títo aj psychologické – najneskôr od 31.5.2009)
- medzinárodný VP na území SR neplatí, ak bol vydaný v SR alebo ak bol vydaný v cudzine, ale jeho držiteľ ma obvyklý pobyt v SR
- ak je vozidlo v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov, Polícia neskúma súhlas ostatných spoluvlastníkov na vykonanie evidenčných úkonov
- o zmeny v evidencii možno požiadať aj prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel (musí byť zaručený elektronický podpis)
- ak bolo vozidlo vyvezené do cudziny, Polícia ho vyradí až po obdržaní informácie od príslušného orgánu štátu, v ktorom bolo po vyvezení zaevidované
- do 31.10.2009 bude umožnené vyradiť z evidencie aj staré vozidlo, ktoré už fyzicky neexistuje, občan musí v čestnom vyhlásení uviesť spôsob jeho zániku
- zadná tabuľka s EČ môže byť vyhotovená aj ako svietiaca
- pri prvej strate alebo krádeži TEČ môže byť vyhotovený jej duplikát
- TEČ na vozidle nesmie prekrývať ani ťažné zariadenie
- osobitné ev. číslo „X“ nahradí kombinácia 2+5 číslic (bez písmen)
- zavádza sa nové zvláštne ev. číslo „Z“ pre pracovné stroje
- vozidlo bez ev. čísla sa nesmie použiť v cestnej premávke ani nechať stáť na ceste
- možno postihnúť aj občana SR alebo osobu s obvyklým pobytom v SR za konanie spáchané v cudzine
- prekročenie rýchlosti o nižšiu hodnotu, prekročenie hmotnosti a „bežné priestupky“ sa musia vyriešiť blokovo, ak priestupca chce pokutu zaplatiť
- zavádza sa nová kategória priestupkov „spáchaných závažným spôsobom“ – sú taxatívne určené
- dňom 17.1.2009 sa správne poplatky uhrádzajú len v mene euro

§ 22 Zák. o priestupkoch
Priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky sa dopustí ten, kto:
a) ako vodič vozidla sa odmietne podrobiť vyšetreniu na zistenie požitia alkoholu alebo inej návykovej látky spôsobom ustanoveným osobitným predpisom, hoci by také vyšetrenie nebolo spojené s nebezpečenstvom pre jeho zdravie,
pokuta 300 - 1 300 €, zákaz činnosti na 1 - 5 rokov (blokovo do 650 €)
b) ako vodič vozidla, ktorý sa zúčastnil na dopravnej nehode, bezodkladne nezastavil vozidlo, nezdržal sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky po nehode v čase, keď by to bolo na ujmu zistenia, či pred jazdou alebo počas jazdy požil alkohol alebo inú návykovú látku alebo nezotrval na mieste dopravnej nehody až do príchodu policajta alebo sa na toto miesto bezodkladne nevrátil po poskytnutí alebo privolaní pomoci alebo po ohlásení dopravnej nehody
pokuta 300 - 1 300 €, zákaz činnosti na 1 - 5 rokov (blokovo do 650 €)
c) vedie motorové vozidlo bez príslušného vodičského oprávnenia alebo počas zadržania vodičského preukazu okrem prípadu, ak sa učí viesť motorové vozidlo v autoškole, podrobuje sa skúške z vedenia motorového vozidla alebo má v čase zadržania vodičského preukazu povolenú jazdu,
pokuta 300 - 1 300 €, zákaz činnosti na 1 - 5 rokov (blokovo do 650 €)
d) vedie motorové vozidlo v stave vylučujúcom spôsobilosť viesť motorové vozidlo, ktorý si privodil požitím alkoholu (alkohol nad jedno promile),
pokuta 200 - 1 000 €, zákaz činnosti do 5 rokov (blokovo do 650 €)
e) ako vodič počas vedenia vozidla požije alkohol alebo vedie vozidlo v takom čase po jeho požití, keď sa na základe vykonaného vyšetrenia podľa osobitného predpisu alkohol ešte nachádza v jeho organizme (týka sa aj bicykla, záprahového vozidla a pod),
pokuta 150 – 800 €, zákaz činnosti do 3 rokov (blokovo do 650 €)
f) ako vodič počas vedenia vozidla požije inú návykovú látku alebo vedie vozidlo v takom čase po jej požití, keď sa na základe vykonaného vyšetrenia podľa osobitného predpisu návyková látka ešte nachádza v jeho organizme (dogy, lieky),
pokuta 200 - 1 000 €, zákaz činnosti do 5 rokov (blokovo do 650 €)
g) poruší všeobecne záväzný právny predpis o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, v ktorého dôsledku vznikne dopravná nehoda,
pokuta 150 – 800 €, zákaz činnosti do 3 rokov (blokovo do 650 €)
h) ako vodič motorového vozidla prekročí rýchlosť ustanovenú v osobitnom predpise alebo prekročí rýchlosť ustanovenú dopravnou značkou alebo dopravným zariadením,
pokuta 150 – 800 €, zákaz činnosti do 3 rokov (blokovo do 650 €)
i) použije vozidlo, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť vozidla, najväčšia prípustná hmotnosť jazdnej súpravy, najväčšia prípustná celková hmotnosť prípojného vozidla alebo najväčšia prípustná hmotnosť pripadajúca na nápravy vozidla je prekročená,
pokuta 150 – 800 €, zákaz činnosti do 3 rokov (blokovo do 650 €)
j) iným spôsobom ako uvedeným v písmenách a) až i) sa dopustí porušenia pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom podľa osobitného predpisu (napr. prejazd na červenú, neuposlúchnutie pokynu Policajta, jazda cez plnú čiaru ,neumožnenie bezpečného prejazdu vozidlu s VRZom, vedenie vozidla bez ev. čísla, nedanie prednosti, poručenie zákazu predchádzania, prekročenie rýchlosti a pod.)
pokuta 60 – 300 €, zákaz činnosti do 2 rokov (blokovo do 150 €)
k) iným konaním, ako sa uvádza v písmenách a) až j), poruší všeobecne záväzný právny predpis o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky (nesvieti, technický stav neohrozujúci bezpečnosť CP a pod.),
pokuta do 100 €, (blokovo do 60 €)
Prius 2012 hybrid + LPG... lacnejsie to uz nejde :-)
Celica 96 2,0 GT 3S-GE
Ex-Celica 92 1,6 STi 4A-FE
Ex-Corolla 89 5dHB 1,6 GL 4A-F

Používateľov profilový obrázok
liguere
toyoťák
Príspevky: 814
Dátum registrácie: Pondelok, 30. Júla 2007, 22:54
Bydlisko: presov
Kontaktovať používateľa:

Re: Povinna vybava

Príspevok od používateľa liguere » Pondelok, 26. Januára 2009, 07:37

no teda nic moc...niektore tie predpisy su riadne bludy - ze napr. na kruhaci ma prednost ten kto vchadza. cize ten co ide po kruhaci musi zastat a vsetci za nim tympadom tiez. za 20s mame kruhac zablokovany, kraaaasa. cize ostava riesenie ako doteraz,ze na kazdom kruhaci bude osadenych zo 10 dopr. znaciek daj prednost v jazde a hlavna cesta
a cyklisti podla toho nesmu chodit cez prechod...cize ak chcu prejst cez cestu mozu (vlastne musia) si to strihnut kde sa im to zapaci. ci akoze zosadnut a tlacit? ci jak to myslia. ako beriem ze dospelaci jazdia normalne po ceste na bikoch,ale decka predsa na cestu same nesmu. a podla tohto uz ani cez cestu...
no zase to ti nasi zakonodarcovia domysleli,jak furt :twisted: (chcem grcajuceho smajlika...please)
terazky avensis combi t25 1.8vvti
ex: RIP avensis combi t22 1.8vvti Obrázok
ex: e11 1.3 G6, UK = s vyrobnou chybou, volant na blbej strane

Používateľov profilový obrázok
AndyGTP
Vševed
Príspevky: 4391
Dátum registrácie: Pondelok, 18. Apríla 2005, 07:53
Bydlisko: Bratislava

Re: Povinna vybava

Príspevok od používateľa AndyGTP » Pondelok, 26. Januára 2009, 09:31

ty vole to s tym kruhacom mi pri prvom citani nejak uslo.... az potom som sa zamyslel, ze naozaj prednost ma ten kto vchadza? no fakt volovina. A neviem preco mi zakazuju pri vjazde davat smerovku! nech si vyseru oko, nevyzadujem to od ostatnych, ale povazujem to za urychlenie premavky na sprostych kruhacoch

JCE10L (2JZGE) // GSU35L (2GRFE) // EE111 (4EFE) // AE86L (4AGELK) // AE82L (4AGE) // AE92L (4AGE) // SXA11L (3SFE)

Používateľov profilový obrázok
chmelo
Toyota guru
Príspevky: 2360
Dátum registrácie: Streda, 24. Januára 2007, 09:29
Bydlisko: Žilina/Kysucké Nové Mesto

Re: Povinna vybava

Príspevok od používateľa chmelo » Pondelok, 26. Januára 2009, 09:44

Andy, Andy, a čo pravidlo pravej ruky??? ;-)
S tými blinkrami s tebou súhlasím a tiež ich používam, nemám väčšieho jedu, ako keď čakám jak pako pred kruháčom a nejaký pičmondo sa tam motá jak slepá sova a nakoniec vypadne o jeden exit skôr...no nič to za to, že je blato...hlavne, že sme zdraví :roll:
Palculienka - Sienna, 3,5L 2GR-FE
Reiner - 4Runner, 2,4L 22R-E - v opatere:)
Anička Dušička - Honda CX500C

Používateľov profilový obrázok
smutok
Toyota guru
Príspevky: 2145
Dátum registrácie: Štvrtok, 13. Marca 2008, 15:12
Bydlisko: BA
Kontaktovať používateľa:

Re: Povinna vybava

Príspevok od používateľa smutok » Pondelok, 26. Januára 2009, 10:29

Pokial sa nemylim, tak s tymi kruhacmi to plati skoro v celej europe. Pokial niekto ma pochybnosti nech skoci do Pariza, tam to je celkom zabava.
Ked som tam bol pred asi dvoma rokmi prvy krat tak som bol dost prekvapeny preco ma zenska vytrubila na vnutornom obchvate pariza ked sa pripajala, a na dalsiom som zistil, ze oni tam nemaju znacku daj prednost v jazde a ze tam vlastne plati prednost z prava. Celkom ma to pobavilo, takze budme radi, ze tie kruhace mame aspon osadene znackami daj prednost v jazde, lebo taky kruhac okolo vitazneho obluku je naozaj chaos, kto nezazil nepochopi :)
EE111 4EFE ATM3FC, LXH12 2L MTM, SCP10 1NZFE MTM5F, ACV30 2AZFE ATM, ZZE120 4ZZFE MTM5F, KSP90 1KRFE MTM5F, AE111 4AGE MTM6F, NDE180 1NDTV MTM6F, NSP130 1NRFE MTM6FS, ZRE181 1ZRFAE CVT, NHP130 1NZFXE CVT

Používateľov profilový obrázok
Rasťo
Vševed
Príspevky: 3801
Dátum registrácie: Streda, 7. Marca 2007, 17:45
Bydlisko: Ružomberok
Kontaktovať používateľa:

Re: Povinna vybava

Príspevok od používateľa Rasťo » Pondelok, 26. Januára 2009, 10:35

Sa tak opýtam - kde a kedy ste naposledy videli neoznačený kruháč??? - a zamysleite sa nad otázkou skôr než napíšete nejakú blbosť...
Na čase nezáleží...záleží pouze na životě

Lexus RX400h, ´08, 1MZ-FE
Toyota MR-2 W3, ´00, 1ZZ-FE
Toyota Corolla AE92, ´88, 4A-GE 16V
Ex : Toyota Yaris XP10, ´01-´05, 1SZ-FE
Ex : Toyota Celica RA61. ´85, 21R-C
Ex : Toyota Corolla E11, ´98, 4E-FE

Používateľov profilový obrázok
ondrik
Toyota guru
Príspevky: 2414
Dátum registrácie: Sobota, 14. Mája 2005, 08:57
Bydlisko: PB - Mogoňov

Re: Povinna vybava

Príspevok od používateľa ondrik » Pondelok, 26. Januára 2009, 10:42

Rasťo napísal:Sa tak opýtam - kde a kedy ste naposledy videli neoznačený kruháč??? - a zamysleite sa nad otázkou skôr než napíšete nejakú blbosť...
jj, suhlasim... dokonca aj take male na parkoviskach su oznacene...
Prius 2012 hybrid + LPG... lacnejsie to uz nejde :-)
Celica 96 2,0 GT 3S-GE
Ex-Celica 92 1,6 STi 4A-FE
Ex-Corolla 89 5dHB 1,6 GL 4A-F

Používateľov profilový obrázok
liguere
toyoťák
Príspevky: 814
Dátum registrácie: Pondelok, 30. Júla 2007, 22:54
Bydlisko: presov
Kontaktovať používateľa:

Re: Povinna vybava

Príspevok od používateľa liguere » Pondelok, 26. Januára 2009, 10:45

no ja co som bol v zahranici, som mal dojem ze vsade davali prednost autam,ktore su na kruhaci, nie tym, co donho lezu.
ano vsetky su u nas osadene znackami, kolko sa ich mohlo usetrit jednou blbou vetou v zakone?
a cigani by tie existujuce z radostou pozberali :lol:
terazky avensis combi t25 1.8vvti
ex: RIP avensis combi t22 1.8vvti Obrázok
ex: e11 1.3 G6, UK = s vyrobnou chybou, volant na blbej strane

Používateľov profilový obrázok
smutok
Toyota guru
Príspevky: 2145
Dátum registrácie: Štvrtok, 13. Marca 2008, 15:12
Bydlisko: BA
Kontaktovať používateľa:

Re: Povinna vybava

Príspevok od používateľa smutok » Pondelok, 26. Januára 2009, 10:56

Rasťo napísal:Sa tak opýtam - kde a kedy ste naposledy videli neoznačený kruháč??? - a zamysleite sa nad otázkou skôr než napíšete nejakú blbosť...
No na slovensku som este neoznaceny kruhac nevide, a vlastne ani v inych statoch nie. Ale v Parizi si zase napamatam, ze by neaky kruhac bol oznaceny, mozno par vynimiek. Takze vsade sa normalne davala prednost sprava. Ale zase mimo Pariza co som videl kruhace vo Francuzku, tak boli osadene znackami.
EE111 4EFE ATM3FC, LXH12 2L MTM, SCP10 1NZFE MTM5F, ACV30 2AZFE ATM, ZZE120 4ZZFE MTM5F, KSP90 1KRFE MTM5F, AE111 4AGE MTM6F, NDE180 1NDTV MTM6F, NSP130 1NRFE MTM6FS, ZRE181 1ZRFAE CVT, NHP130 1NZFXE CVT

Používateľov profilový obrázok
chmelo
Toyota guru
Príspevky: 2360
Dátum registrácie: Streda, 24. Januára 2007, 09:29
Bydlisko: Žilina/Kysucké Nové Mesto

Re: Povinna vybava

Príspevok od používateľa chmelo » Pondelok, 26. Januára 2009, 12:24

Začíname to tu zasierať offtopicom :roll:
Ono je to všetko o zvyku a zvyklostiach...napr. v starých anglických kolóniách (a myslím, že aj v anglicku to bude stále nejak podobne, ale tam som ešte nebol) fungujú kruháče v nezmenenej forme, čiže platí prednosť z ľava (kvôli opačnému riadeniu). Kruháč je vlastne obyčajná križovatka, takže preto to musí byť aj v zákone presne uvedené, takisto ako je tam uvedené aj pravidlo prednosti z prava, aj keď pravdou je, že na Slovensku je niekedy problém aj s pravidlom pravej ruky aj na obyčajných križovatkách :roll:
Palculienka - Sienna, 3,5L 2GR-FE
Reiner - 4Runner, 2,4L 22R-E - v opatere:)
Anička Dušička - Honda CX500C

Používateľov profilový obrázok
AndyGTP
Vševed
Príspevky: 4391
Dátum registrácie: Pondelok, 18. Apríla 2005, 07:53
Bydlisko: Bratislava

Re: Povinna vybava

Príspevok od používateľa AndyGTP » Pondelok, 26. Januára 2009, 13:09

chmelo-ano na prednost sprava som zabudol, priznavam sa. Ale aspon vidno, ze som toho nazoru, ze je to proti logike, vzhladom na to, ze u nas su vsetky oznacene (myslim ze vsetky). Fakt jedna blba veta a usetrili by sa znacky, ale nevadi...radsej tony znaciek nez centrifuga na Arc de triomphe!

smutok-podla mna s tymi oznacenymi kruhacmi to zalezi od regionu. ja mam prejazdene skor insie nez pariz a ak sa dobre pamatam, zvacsa byvali oznacene prednostou

JCE10L (2JZGE) // GSU35L (2GRFE) // EE111 (4EFE) // AE86L (4AGELK) // AE82L (4AGE) // AE92L (4AGE) // SXA11L (3SFE)

Používateľov profilový obrázok
AndyGTP
Vševed
Príspevky: 4391
Dátum registrácie: Pondelok, 18. Apríla 2005, 07:53
Bydlisko: Bratislava

Re: Povinna vybava

Príspevok od používateľa AndyGTP » Pondelok, 26. Januára 2009, 13:16

chmelo, s tym pravidlom pravej ruky je to podla mna pekne posrane hlavne v takych krajinach ako je SR, pezinok donedavna (a nielen ten..) bol plny krizovatiek, kde nikdy nebola oznacena hl.cesta, kazdy nedomaci zastavoval a daval prednost sprava, pritom ti co sa pripajali mali vzdy stopku alebo daj prednost (uz to postupne poodstranovali...ale roky to bolo tak!). to iste plati pre viacere T-krizovatky, kde ludia nevedia ze na pripajacej "nozicke" (ceste) maju vodici daj prednost v jazde (lebo znacka oznacujuca hl.cestu chyba...). proste bordel.... chapem ze je to dobre univerzalne pravidlo, ale vadi mi tento k****izmus, logickejsie mi pripada nepristupovat ku kruhacu ako k normalnej krizovatke, aj ked pokial to plativcelej europe, radsej teda davat stovky znaciek nech sa nam tu cudzinci na neoznacenych kruhacoch nehrnu do kolizii

JCE10L (2JZGE) // GSU35L (2GRFE) // EE111 (4EFE) // AE86L (4AGELK) // AE82L (4AGE) // AE92L (4AGE) // SXA11L (3SFE)

Používateľov profilový obrázok
liguere
toyoťák
Príspevky: 814
Dátum registrácie: Pondelok, 30. Júla 2007, 22:54
Bydlisko: presov
Kontaktovať používateľa:

Re: Povinna vybava

Príspevok od používateľa liguere » Pondelok, 26. Januára 2009, 14:02

no v anglicku sice plati prednost zlava,ale aj sa po kruhaci chodi opacnym smerom, cize auto iduce po kruhaci prichadza k tebe zprava. a ma prednost,aj ked tam nie je znacka hlavna cesta ani daj prednost v jazde ani stopka, sem tam byva toten modry kruzok so sipkami dookola,ale nie vzdy.
chmelo mozes tomu verit, som tam drajvoval 3 roky
terazky avensis combi t25 1.8vvti
ex: RIP avensis combi t22 1.8vvti Obrázok
ex: e11 1.3 G6, UK = s vyrobnou chybou, volant na blbej strane

Napísať odpoveď

Kto je prítomný

Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 3 neregistrovaní